Święto w raciborskiej Komendzie Powiatowej Policji

Wczoraj (22.07) o godzinie 10:00 na Sali gimnastycznej Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu odbyła się uroczysta zbiórka mundurowych z okazji obchodów święta policji raciborskiego garnizonu. Tegoroczne obchody są, wyjątkowe z uwagi na panujący stan zagrożenia epidemiologicznego odbyły, się pełnym reżimie sanitarnym i bez zaproszonych gości.

Zgodnie z policyjnym ceremoniałem, dowódca uroczystości, aspirant sztabowy Krzysztof Wierzgoń złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Raciborzu insp. Łukaszowi Krebsowi. Po odsłuchaniu hymnu państwowego minutą ciszy uczczono pamięć, poległego w służbie aspiranta Michała Kędzierskiego, którego w dniu 20 lipca br. w gmachu Komendy Głównej Policji na Tablicy Pamięci zostały umieszczone inskrypcje epitafijne z nazwiskiem oraz zmarłych w czasie pandemii będących w czynnej służbie policjantów : młodszego aspiranta Kamila Kwaśniaka i aspiranta sztabowego Henryka Rzerzacza.
W trakcie uroczystej zbiórki Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. Łukasz Krebs wraz ze swoim zastępcą nadkom. Jarosławem Gorzawskim, wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie służbowe policjantom raciborskiej jednostki.

W tym roku w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu na wyższe stopnie służbowe awansowało 54 policjantów. W korpusie oficerów młodszych 1 policjant, w korpusie aspirantów 29 policjantów. W korpusie podoficerów nominacje otrzymało 20 policjantów, a w korpusie szeregowych na stopień starszego posterunkowego 4 policjantów.

Na koniec uroczystości głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. Łukasz Krebs, który podziękował za ciężką pracę raciborskim stróżom prawa w czasie pandemii. Podkreślił ich pełen profesjonalizm, zaangażowanie, poświęcenie i oddanie służbie każdego dnia. Podziękował również pracownikom cywilnym Policji naszej komendy za sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu codziennych zadań. To dzięki ich pracy jednostka funkcjonuje bez zastrzeżeń. Uroczysta zbiórka była również okazją do podziękowania i pożegnania odchodzących w tym roku na emeryturę policjantów, w tym obecnemu na Święcie Policji Kierownikowi Rewiru Dzielnicowych aspirantowi sztabowemu Sebastianowi Stańkowi za ponad 30 lat sumiennej i wzorowej służby pełnionej na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego. Słowa uznania i podziękowania inspektor Łukasz Krebs skierował również do rodzin raciborskich stróżów prawa i pracowników Policji z prośbą o ich przekazanie. Komendant podziękował za wykazaną wyrozumiałość i wsparcie podczas różnych sytuacji, jakie wynikają w służbie, a które nie jednokrotnie burzą plany w życiu codziennym.

Po uroczystości w raciborskiej komendzie insp. Łukasz Krebs wspólnie z nadkom. Jarosławem Gorzawskim wraz z mundurowymi złożyli znicze w miejscu spoczynku trzech raciborskich policjantów, którzy w tym roku odeszli na wieczną służbę tj.
-młodszy aspirant Kamil Kwaśniak,
-aspirant Michał Kędzierski,
-aspirant sztabowy Henryk Rzerzacz

Honorowy patronat nad obchodami objął Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk