Świetne wyniki matury w powiecie wodzisławskim

Tegoroczny egzamin dojrzałości w sesji czerwcowej zdało niemal 80% abiturientów szkół ponadpodstawowych powiatu wodzisławskiego. To o 6% więcej niż średnia dla województwa i kraju. Do sesji poprawkowej będzie mogło przystąpić prawie 16% tegorocznych maturzystów z powiatu, a z egzaminem nie poradziło sobie zaledwie 5% zdających. To niemal dwukrotnie mniej niż średnia ogólnopolska. Lepsze wyniki szkoły powiatu odnotowały zarówno w kategorii liceów ogólnokształcących, jak i techników.

Średni poziom zdawalności egzaminu maturalnego w terminie głównym, czyli w sesji czerwcowej w Polsce wyniósł 74%. Taki sam wynik uzyskali maturzyści z województwa śląskiego. Tymczasem odsetek sukcesów maturalnych w powiecie wodzisławskim osiągnął poziom 79,5%. Najlepiej z egzaminem poradzili sobie abiturienci liceów ogólnokształcących. Poziom zdawalności w Polsce i w województwie śląskim w tej grupie był podobny i wyniósł ok. 81,1%. Tymczasem w liceach ogólnokształcących powiatu wodzisławskiego odsetek sukcesów wyniósł 86,6%.

W odniesieniu do danych ogólnopolskich i wojewódzkich świetny wynik zanotowali abiturienci techników z terenu powiatu. Tu poziom zdawalności matury osiągnął 74,4%. Dla porównania w Polsce – 62,2%, a województwie śląskim – 64%.

Pośród szkół powiatu wodzisławskiego prym pod względem wyników tegorocznej matury wiedzie I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl., które może się pochwalić aż 93,18% sukcesów. Na drugim miejscu uplasowało się II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera (89,13%). Nieco słabiej matura wypadła w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach. Na 68 maturzystów w terminie głównym zdały 42 osoby. Kolejne 13 będzie miało okazję złożyć egzamin w sesji poprawkowej.

Wśród szkół zawodowych najlepiej wypadło Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śl. (88,89%) i Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. (83,51%). Z wynikiem 72,82% na podium uplasował się również wodzisławski „Ekonomik”. Ponad 60% abiturientów zdało również maturę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach (61,9%) i Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. (60,76%).

Odsetek sukcesów maturalnych w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych funkcjonującym w PCKZiU w Wodzisławiu Śl. wyniósł nieco ponad 36%.