Subwencja zbyt mała, oświata bez pieniędzy

To co zapowiadano w zeszłym roku teraz staje się faktem – samorządom brakuje pieniędzy na cele oświatowe. W powiecie raciborskim chodzi o ponad 4 miliony złotych – mówi wicestarosta Marek Kurpis.

Przyznane pieniądze mają wystarczyć oprócz standardowych wydatków również na zaplanowane od września podwyżki dla nauczycieli. To sprawia, że w budżecie nie zostaną żadne wolne środki – dodaje wicestarosta.

Samorządowcy z całego kraju apelują do Ministerstwa Edukacji o głębsze przeanalizowanie tej sytuacji.