Stypendia mają zachęcić młodzież do nauki w zawodach górniczych

Powiat wodzisławski zawarł porozumienie z Polską Grupą Górniczą w sprawie kształcenia młodzieży w zawodach górniczych. Chodzi o dwie placówki, Branżową Szkołę I stopnia w Radlinie oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. – Po zakończeniu edukacji ponad 200 absolwentów placówek, będzie miała zagwarantowaną możliwość podjęcia pracy na kopalni – informuje starosta Ireneusz Serwotka.

PGG, aby zachęcić młodzież do podjęcia nauki na kierunkach górniczych przygotowała specjalny system stypendialny. Jerzy Janczewski, wiceprezes PGG.

PGG nawiązała także współpracę z Politechniką Śląską w zakresie zapewnienia studentom praktyk zawodowych.

Aktualnie PGG współpracuje z 14 organami prowadzącymi szkoły o profilu górniczym. Rocznie ponad 600 absolwentów tych placówek ma zagwarantowaną pracę na kopalni.