Studio dla muzyków powstanie w Kuźni Raciborskiej

kuznia

MOKSiR w Kuźni Raciborskiej będzie wyremontowany. Modernizacja obiektu pochłonie prawie 300 tysięcy złotych. Połowa tej sumy, to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W planach jest m.in. remont sali muzycznej i wystawowej. Stara projektorownia przekształcona zostanie na studio nagrań. Mówi dyrektor domu Kultury, Michał Fita.

Pierwsze zajęcia w wyremontowanych pomieszczeniach przeprowadzone będą w połowie października.

Remont MOKSiR w Kuźni Raciborskiej dla edukacji kulturalnej – etap 3 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.