Strażnicy miejscy podali wyniki corocznej kontroli placów zabaw

drabin

Strażnicy Miejscy z Raciborza już po kontroli placów zabaw. Stan techniczny urządzeń zamontowanych w miejscach zabaw najmłodszych mieszkańców Raciborza monitorowany jest każdego roku przed wakacjami. Na 119 skontrolowanych miejsc, nieprawidłowości zostały zauważone w 39.

– mówi Wiesław Buczyński, komendant Straży Miejskiej w Raciborzu. Zauważone nieprawidłowości zostały zgłoszone zarządcom i administratorom obiektów. Jak mówią w straży miejskiej – w 95 procentach wykazane uchybienia zostały już naprawione.

Kontrole prowadzone są od kilku lat. Strażnicy miejscy widzą znaczną poprawę stanu technicznego ślizgawek i drabinek w miejscach zabaw. Zdarzają się też sytuacje, że po kontrolach zarządcy rozbierają urządzenia, których naprawa byłaby zbyt kosztowna.  – Powstaje dużo Orlików czy placów zabaw – świetnie zorganizowanych i wyposażonych, z których jak widzimy w godzinach popołudniowych dzieci korzystają – dodaje komendant.