Strażnica OSP już po remoncie

Zakończyła się termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzu. Remont wykonano w ramach realizacji projektu pt: ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”-  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania oprócz termomodernizacji obiektu wykonano kotłownię gazową wraz z instalacją, dokonano modernizacji instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz wykonano kostkę brukową oraz drzwi w budynku. Koszt inwestycji wyniósł prawie 700 tys. złotych z dofinasowaniem w wysokości  465 465,95 zł.