Strażacy z Górek Śląskich włączeni w struktury KSRG

Jednostka OSP w Górkach Śląskich dołączy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Strażacy podpisali porozumienie w sprawie przystąpienia do systemu. Jest to już druga jednostka na terenie gminy, która będzie należała do KSRG. Dla Górek porozumienie przyniesie wiele możliwości, jednak należy również pamiętać o obowiązkach, które niesie za sobą członkostwo w Krajowym Systemie.
Jednostki OSP wchodzące w struktury KSRG muszą posiadać na swoim wyposażeniu: zestaw do kwalifikowanej pierwszej pomocy, co najmniej 4kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych oraz zestaw hydrauliczny.