Krapkowiccy strażacy podsumowali rok 2013

strazak

Powiatowa Straż Pożarna w Krapkowicach podsumowała rok 2013. 186 pożarów, 246 miejscowych zagrożeń i 32 alarmy fałszywe dały łączną liczbę 464 wyjazdów. Jest to o 30% mniej niż w podobnych okresach w latach poprzednich. Straż może pochwalić się też pełną obsadą kadrową.

Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu krapkowickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej były temat ostatniego spotkania komisji ds. bezpieczeństwa rady powiatu. Komendant Straży Pożarnej Marek Kucharski mówił o liczbach zdarzeń w powiecie krapkowickim. Co ważne w roku 2013 były one najmniejsze w okresie ostatnich pięciu lat.

Nigdy nie jest jednak tak dobrze, aby nie mogło być lepiej. Jak do tego doprowadzić? Z jednej strony ważna jest świadomość społeczeństwa, a z drugiej sprzęt, który strażacy mają do dyspozycji. W tym zakresie jest stabilizacja, ale komendant nie ukrywa oczekiwań nowego wozu.

9 jednostek z powiatu krapkowickiego znajduje się w krajowym rejestrze ratowniczo-gaśniczym, nie włączonych do rejestru jest z kolei 27. Nad bezpieczeństwem mieszkańców poza strażakami zawodowymi czuwa 605 strażaków ochotników.