Strategia Rozwoju Miasta Racibórz na najbliższe 10 lat

Ruszyły prace nad Strategią Rozwoju Raciborza do 2030 r. Mieszkańcy mogą wyrazić opinię o jakości życia i określić swoje oczekiwania. Wystarczy poświęcić kilka minut, by dać wskazówki do dalszego rozwoju Raciborza  – Ankieta prowadzona jest internetowo, a pierwsze spotkanie zaplanowano  16 lutego o godzinie 16.00 – tłumaczy zastępca prezydenta Dawid Wacławczyk.

Strategia opiera się na  kilku podstawowych filarach. To m.in. budowanie bezpiecznego miasta – wyjaśnia ekspert Marcin Baron odpowiedzialny za Strategię Rozwoju Raciborza do 2030 roku.

Ostatnim etapem jest ustalenie wszystkiego, co będzie związane z wdrażaniem tej strategii, czyli m.in. jakie będą najważniejsze projekty do realizacji, czy za co powinien wziąć odpowiedzialność samorząd.

W skład strategii rozwoju miasta wchodzi również Program Wspierania Przedsiębiorczości do roku 2027. Pokieruje nim Luk Palmen.

Aby wziąć udział w spotkaniu , należy 16 lutego na kilka minut przed godziną 16:00 wejść na stronę strategia.raciborz.pl. Tam znajdować się będzie link do telekonferencji.