Staże i prace interwencyjne dla bezrobotnych po 30. roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim zachęca do udziału w projekcie pod tytułem “Praca szyta na miarę”. Skierowany jest on do osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia, posiadających co najwyżej wykształcenie średnie, mieszkających na terenie Pszowa, Radlina, Rydułtów i Wodzisławia Śląskiego.

W ramach projektu 46 osób będzie mogło skorzystać z:

  • usługi pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego (w tym dwudniowych warsztatów kompetencji społecznych) oraz wsparcia psychologicznego;
  • 6-miesięcznych staży;
  • prac interwencyjnych tj. zatrudnienia u przedsiębiorcy bądź pracodawcy, którzy z tego tytułu otrzymają  przez 6 miesięcy zwrot części kosztów poniesionych na  wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne.

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu zaplanowano w formule on-line 11 lutego o godzinie 11.00. Co należy zrobić, aby otrzymać dostęp do udziału w Webinarium? Trzeba zaznaczyć opcję “zainteresowany/a” pod tym linkiem oraz wysłać e-mail na adres: lprzybyła@pup-wodzislaw.pl

Rekrutacja trwa do końca lutego lub do wyczerpania limitu miejsc.