Starowiejska w Raciborzu bardziej bezpieczna

Na ulicy Starowiejskiej w Raciborzu zamontowano dwa urządzenia mierzące w czasie rzeczywistym prędkość przejeżdżających pojazdów. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. Chodzi o projekt „Bezpieczna Starowiejska”. Urządzenia są alternatywą dla typowych fotoradarów. Mają na celu poza wskazywaniem aktualnej prędkości, zbierać dane dotyczące liczby przekroczeń dopuszczalnej prędkości.

Zebrane w ten sposób dane mogą zostać wykorzystane w późniejszym terminie do planowania kolejnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników DK 45.

Miejsce zainstalowania wyświetlaczy nie jest przypadkowe. Stoją one w pobliżu przedszkola „Stokrotka”, w miejscu którym dochodziło w przeszłości do wielu zdarzeń drogowych.