Starostwo ogłasza konkurs na wsparcie w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Raciborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej:

1)    Prowadzenie w roku 2020 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5;
2)    Prowadzenie w roku 2020 punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Kuźni Raciborskiej, w budynku przy ul. Klasztornej 9.

Zadania realizowane będą w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Ofertę na realizację zadania publicznego należy złożyć w terminie do dnia 20.11.2019 r.

Pozostałe warunki uczestnictwa w konkursie dostępne są na tej stronie lub w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, pokój nr 7, budynek A.