Starostwo dołoży 100 tysięcy do projektu kolejowego

Powiat wodzisławski na wniosek Zarządu Powiatu przeznaczy 100 tys. zł dla Miasta Wodzisław Śl. na studium planistyczno – prognostyczne dla budowy przystanku kolejowego Wodzisław Śląski-Centrum wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Opracowanie tej dokumentacji jest niezbędne, by inwestycja miała szansę zakwalifikowania do realizacji w ramach programu Kolej+.

Miasto Wodzisław Śląski w porozumieniu z Powiatem Wodzisławskim aplikuje o środki finansowe w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pod nazwą „Budowa przystanku kolejowego Wodzisław Śląski–Centrum wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie będzie polegać na budowie drugiego toru w śladzie linii kolejowej nr 159 na odcinku Wodzisław Śląski–Wodzisław Śląski Centrum, dwóch peronów i toru odstawczego wraz z dostosowaniem urządzeń sterowania ruchem na stacji Wodzisław Śląski. Realizacja projektu wpłynie na zdecydowaną poprawę skomunikowania miasta Wodzisławia Śląskiego i rozbudowę siatki połączeń kolejowych.

4 września 2020 r. Rada Powiatu Wodzisławskiego poparła zgłoszenie przez Miasto Wodzisław Śląski i Powiat Wodzisławski projektu do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku. Pod koniec listopada minionego roku wniosek został zakwalifikowany do II etapu Programu.

Zgodnie z jego wymogami do 24 listopada 2021 r. należy opracować dokumenty aplikacyjne, w tym wstępne studium planistyczno – prognostyczne inwestycji. Szacowany koszt to około 300 tys. zł. Dzięki decyzji Rady Powiatu jedną trzecią ma wyłożyć Powiat. To wydatek, który umożliwi poddanie projektu ocenie, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i ich kwalifikacja do Programu.