Starostwo czeka na zielone światło

hajduk

Powiat raciborski stara się o dofinansowanie na remont drogi biegnącej przez Miedonię do Brzeźnicy. Jeśli urząd marszałkowski da zielone światło, inwestycja ruszy jeszcze w tym roku.

– Są duże szanse, że otrzymamy środki, a to z uwagi na oszczędności, które pojawiły się w ramach Priorytetu VII Transport – zaznacza starosta, Adam Hajduk.

Remont przeprowadzony zostanie na przeszło 4 km odcinku od skrzyżowania ulicy Podmiejskiej z ul. Kwiatową do skrzyżowania z ulicami Kozielską i Boczną w Brzeźnicy.