Starosta złożył wniosek o dofinansowanie na nowe pracownie

kurpis

Powiat raciborski stara się o dofinansowanie projektu, który obejmuje remont pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 i 2 w Raciborzu. Nowe pracownie mają być również doposażone i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. – Wniosek opiewa na kwotę około 5 mln złotych brutto – informuje zastępca starosty Marek Kurpis.

Ze względu na to, że prace przeprowadzane będą w trakcie roku szkolnego, parter zostanie całkowicie wyłączony z eksploatacji.

Wkład własny powiatu w remont placówek oświatowych ma wynieść ponad 600 tysięcy złotych.