Starosta Swoboda z absolutorium

W trakcie wczorajszej sesji Rady Powiatu Raciborskiego radni zdecydowali się przyjąć absolutorium za rok 2019 dla starosty Grzegorza Swobody – spośród 23 radnych 14 głosowało “za”. To był dobry rok dla naszego powiatu – mówi starosta.

W trakcie sesji radni przyjęli również przygotowywany przez starostwo “Raport o stanie powiatu za rok 2019”.