Starosta świętował wspólnie z kadrą i uczniami ZSO numer 1

Już w piątek 13 października w szkołach odbyły się uroczystości związane z sobotnim Dniem Edukacji Narodowej. Powiatowe obchody tego dnia miały miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących numer 1 przy ulicy Kasprowicza w Raciborzu.

– mówi starosta raciborski Ryszard Winiarski. Dyrektor I LO – Marzena Kacprowicz, życzyła nauczycielom wszelkiej pomyślności a młodzieży tego, aby mogli pracować z nauczycielami, dla których ten zawód jest pasją. Starosta dołożył do tego kilka słów, życzył aby w szkole panowała zawsze przyjazna atmosfera co będzie przekładać się na to, że po latach absolwenci chętnie będą tam zaglądać.

Obchody były okazją do wyróżnień nauczycieli. Był to też czas rozmów o zmianach, jakie zachodzą w zawodzie nauczyciela.