Starosta raciborski nagrodził pracowników oświaty

21 nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół i pracowników powiatowej oświaty otrzymało dziś (14.10) z okazji Dnia Edukacji Narodowej z rąk starosty raciborskiego Grzegorza Swobody nagrody za istotny wkład w rozwój szkolnictwa na terenie powiatu.

Co roku dzień nauczyciela jest też dobrą okazją by podsumować mijający rok szkolny nie tylko pod względem wyników w nauce, ale też efektów pracy na rzecz uatrakcyjniania oferty edukacyjnej w poszczególnych placówkach.

Realizacja przyniosła bardzo dobre efekty w powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – jak mówił jej dyrektor, Łukasz Kandziora, czas pandemii w placówce został wykorzystany bardzo dobrze.

Nie da się jednak ukryć, że w tej dziedzinie największe pole do popisu mają nauczyciele – jak przyznawała po odebraniu nagrody dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu Marzena Kacprowicz, takie uroczystości przypominają nauczycielom o ich powołaniu.

Poniżej pełna lista nagrodzonych pracowników powiatowej oświaty:

W podziękowaniu za bardzo dobre wyniki w pracy Nagrodę Starosty Raciborskiego w 2021 r. otrzymali dyrektorzy:
– Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu – Marzena Kacprowicz,
– II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – Maciej Malinowski,
– Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu – Łukasz Kandziora.

Ponadto nagrodę otrzymała Grażyna Strózik – zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.

Starosta raciborski przyznał nagrodę następującym nauczycielom:
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu:
 Joanna Gizowska-Kurek,
z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu:
– Elżbieta Kilijan,
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu:
 Aleksandra Kalisz,
 Paweł Ładak,
z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu:
– Arkadiusz Galdia,
– Szymon Kuźmiński,
z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu:
– Olga Małek,
– Marta Ogonowska,

z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu:
 Jolanta Drewniak,
 Katarzyna Rożek,
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu:
– Barbara Molęda-Kusidło,
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach:
 Łukasz Koczwara.

Na wniosek Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu została przyznana nagroda Bogusławie Migas – nauczycielowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.

Po raz kolejny wyróżniono także osoby pracujące w administracji powiatowych szkół, doceniając ich zaangażowanie w codziennej pracy oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych. Nagrodę otrzymały:
Bogusława Zakowicz – sekretarz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu,
Teresa Pawnik – główna księgowa w II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu.

Jednocześnie Starosta Raciborski wręczył listy gratulacyjne nauczycielom, którzy otrzymali:
– Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty – Bogumile Bąk – nauczycielowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu,
– Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki – Urszuli Majewskiej – nauczycielowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.