Starosta będzie reprezentować Opolszczyznę we władzach krajowych Związku Powiatów Polskich


W Strzelcach Opolskich zebrał się Konwent Starostów Województwa Opolskiego, by wybrać nowe władze, jak również wskazać reprezentanta Opolszczyzny do władz krajowych Związku Powiatów Polskich. Starostowie w głosowaniu zdecydowali, że delegatem do zarządu krajowego będzie starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Małgorzata Tudaj. Mówi Adam Lecibil zew starostwa w Kędzierzynie –Koźlu.

Podczas obrad zdecydowano również, że szefem konwentu w województwie pozostanie Józef Swaczyna (starosta strzelecki), wiceszefem został Maciej Sonik (starosta krapkowicki), drugim wiceszefem natomiast Andrzej Kruczkiewicz (starosta nyski).
Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich biorą aktywny udział w pracach różnych gremiów, których zakres oddziaływania dotyka jednostki samorządu terytorialnego. Podczas tych posiedzeń występują w interesie samorządów terytorialnych, w tym głównie powiatów i miast na prawach powiatu.
W Polsce ich główne zaangażowanie skupione jest na pracy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach Komisji Sejmowych i Senackich RP. Niemniej jednak przedstawiciele Związku angażują się również w pracę innych gremiów jak np.: Komitety Monitorujące i Sterujące, Zespoły problemowe, Rady, Grupy robocze, Komitety Konsultacyjne, Komisje, itd.
Z kolei na płaszczyźnie międzynarodowej zaangażowanie delegatów Związku ogniskuje się wokół czterech kluczowych ciał europejskich, tj. Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Radzie Gmin i Regionów Europy (CEMR), Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI) oraz Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy.