Stare oprawy uliczne do wymiany

Jeszcze w tym roku na terenie gminy Krzanowice rozpocznie się wymiana wszystkich opraw oświetleniowych w lampach ulicznych. Burmistrz Andrzej Strzedulla podpisał umowę na modernizację oświetlenia z firmą Turon Nowe Technologie.

Na terenie całej gminy jest do wymiany ponad 900 opraw oświetleniowych.