Stan Odry i Olzy się podnosi. Wydano ostrzeżenie drugiego stopnia

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przygotował informację nr I-23 o niebezpiecznym zjawisku: wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzece Odrze i Olzie.

Data i godzina wydania: 19.07.2018 – godz. 12:35
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: BPH IMGW-PIB O/Wrocław
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Ważność: od godz. 12:45 dnia 19.07.2018 do godz. 12:00 dnia 20.07.2018
Obszar: Województwo śląskie

Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu na górnej Odrze oraz w zlewniach jej dopływów stany wody będą ponownie wzrastać w strefie wody wysokiej. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, szczególnie w Raciborzu-Miedonii oraz na Olzie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Kamila Głowinkowska