Stan dróg w gminie Rudnik ulegnie poprawie

Gmina Rudnik otrzymała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi w Strzybniku. Cały projekt opiewa na 400 tysięcy złotych. – Ogłoszenie przetargu nastąpi jeszcze w lipcu – tłumaczy wójt Alojzy Pieruszka.

Gmina na wyłonienie wykonawcy ma czas do listopada, w przeciwnym razie środki będą musiały być zwrócone.