Spotykają się, by poczuć magię świąt

tw1

Tradycją gminy Krzyżanowice stały się spotkania wigilijne dla seniorów. Organizowane są one w każdym sołectwie przy współpracy świetlic, GZOKSiT-u, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Caritasu. Sabina Ciuraszkiewicz z Centrum Kultury w Tworkowie.

Podczas spotkań można porozmawiać z miejscowym proboszczem czy z wójtem. Aby uczestniczyć w kolacji wigilijnej trzeba wcześniej zapisać się w świetlicy.