Spotkanie Polsko-Czeskie w Raciborskim Urzędzie Miasta

O wspólnie realizowanym projekcie dotyczącym organizacji 6 jarmarków po stronie polskiej oraz czeskiej rozmawiano w Urzędzie Miasta w Raciborzu, gdzie Raciborscy urzędnicy podejmowali delegację z Urzędu Dzielnicy Poruba w Ostravie. Jarmarki to także okazja do wymiany między szkołami oraz do wyjazdów seniorów. Dodatkowo w trakcie każdego z jarmarków zorganizowany będzie Dzień Czeski w Raciborzu i Dzień Polski w dzielnicy Poruba w Ostravie. Projekt rozłożony jest na dwa lata, wsparcie finansowe projektu po stronie polskiej wynosi ponad 200 tysięcy euro, po stronie czeskiej uzyskane wsparcie wynosi ponad 120 tysięcy euro.