Sport i kultura z dofinansowaniem marszałka

Urząd Marszałkowski w Opolu przeznaczy  2,4 mln. zł na dwa tegoroczne konkursy w dziedzinie sportu i 200 tysięcy złotych na inicjatywy związane z rocznicą III Powstania Śląskiego. W pierwszym półroczu tego roku w zarząd województwa ogłosił pierwszy konkurs na inicjatywy w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Przeznaczono na ten cel 300 tysięcy złotych. Mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.

Drugi konkurs zostanie ogłoszony w drugim półroczu i tam przewidziano do podziału kolejne 400 tysięcy złotych.

Dla organizacji sportowych i okołosportowych przewidziano dwa konkursy. Pierwszy z nich dotyczy wspierania drużyn gier zespołowych i sportów motorowych, uczestniczących w rozgrywkach sportowych na poziomie ponadregionalnym. Tutaj do podziału jest 1 200 000 zł. Takie same środki otrzyma drugi konkurs, który dotyczy wsparcia liderów systemu sportu młodzieżowego i najważniejszych wydarzeń sportowych.