SMS stawia na umiejętności i bezpieczeństwo uczniów. Szkoła zorganizowała kurs pierwszej pomocy

W dzisiejszych czasach nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak ważna jest pierwsza pomoc przedmedyczna. Czynność ratująca zdrowie i życie. Przypomnieli o tym ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podczas pogadanki i szkolenia przeprowadzonych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

– mówi Piotr Krużołek, prezes raciborskiego oddziału WOPR. Szkoła stawia nie tylko na sportowe osiągnięcia swoich uczniów ale też na ich bezpieczeństwo. Uczniowie popularnego SMS-u są bardziej niż inni rówieśnicy narażeni na kontuzje, sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu. Lekkoatleci oraz pływacy niemal każdego dnia podczas treningów, zgrupowań, zawodów mogą się zetknąć nie tylko z potrzebą zadbania o własne bezpieczeństwo, ale też zdrowie swoich kolegów – sportowców.

– mówi dyrektor szkoły – Ludmiła Nowacka. Tego typu szkolenia z pierwszej pomocy w szkole mistrzostwa sportowego to nie nowość. Każdego roku, kiedy tylko szkolne mury zasilają nowe roczniki, dba się o to, aby kształcić w młodych ludziach umiejętność niesienia pierwszej pomocy. Szkolenia przechodzi też kadra szkoły.

Podmioty – szkoły, instytucje które chciałby przeszkolić swoich uczniów lub pracowników z pierwszej pomocy, mogą zwrócić się o tego typu instruktaż albo do WOPR-u albo do ratowników medycznych z raciborskiego szpitala, którzy deklarują taką formę pomocy.