Ślązacy mają polubić sport i aktywność fizyczną

sport1

Minister Sportu i Turystyki gościł w poniedziałek w Katowicach. Okazją do wizyty były rozmowy o sporcie i kulturze fizycznej w województwie śląskim. Minister podpisał porozumienie z władzami województwa o współdziałaniu. O założeniach umowy mówi Ewa Lewandowska, radna sejmiku Województwa Śląskiego:

W porozumieniu mowa jest nie tylko o współfinansowaniu działań, ale i wspólnym decydowaniu o tym, w jaki sposób sport promować w latach 2014-2018.

Na mocy ugody, każdego roku gminy województwa śląskiego będą mogły brać udział w tworzeniu strategii rozwoju sportu, aktywności i inwestycji. Lokalne samorządy będą mogły zgłaszać swoje pomysły, wnioskować o środki na zadania z dziedziny sportu.

– Do realizacji porozumienia mają być zaproszone gminy, samorządy lokalne – mówiła radna. Do tej pory nie było takiej współpracy w zakresie sportu. – To jest nowość. W zakresie realizacji programu trafiającego bezpośrednio do dzieci i młodzieży czy do innych odbiorców sportu – nie było takiego programu – dodaje Przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Sejmiku.

Realizacja programu na rzecz poprawy sprawności fizycznej Ślązaków rozpisana jest na najbliższe 4 lata. Osoby odpowiedzialne za rozwój sportu na Śląsku stawiać będą na: pływanie oraz uatrakcyjnianie zajęć WF-u w szkołach. W zakresie szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej pojawia się zapis o dofinansowaniu programu szkolenia Kadr Wojewódzkich Młodzików czy też łączenia przez sportowców kariery sportowej z rozwojem naukowym lub sportowym.