Śląskie dla Zielonej Gospodarki

W Katowicach dyskutowano o Śląsku i regionach górniczych w kontekście zmian związanych z zieloną gospodarką. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyła się konferencja pt. „W kierunku zielonej gospodarki”. Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy marszałka Jakuba Chełstowskiego. W ramach unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na transformację terenów górniczych do Polski ma trafić 2 miliardy euro. – To jednak kropla w morzu potrzeb – mówi Małgorzata Jarosińska – Jedynak, Minister Funduszu i Polityki Regionalnej RP.

Gościem specjalnym była Elisa Ferreira, unijna Komisarz ds. Polityki Spójności i Reform, która mówiła m.in. o tym, że transformacja jest procesem nieuchronnym, a Śląsk zaczął już ją wcielać w życie.

Jak zaznacza Ferreira: – „Dzięki tym pieniądzom zaplanowane działania będą łatwiejsze do wprowadzenia”.

– To wielkie wyróżnienie dla Śląska, bo nie rozmawiamy o tych problemach w Brukseli tylko tu na miejscu i to z udziałem Pani komisarz – mówi marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Uczestnicy konferencji uczestniczyli w interesujących sesjach tematycznych związanych m.in. ze sprawiedliwą transformacją, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, innowacjami w regionach górniczych, czy zieloną transformacją i dywersyfikacja gospodarczą.