Śląski Oddział Straży Granicznej ma nowych funkcjonariuszy

W Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy do służby w Straży Granicznej.

Ślubowanie od ośmiorga nowych funkcjonariuszy odebrał Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek. W obecności kadry kierowniczej oddziału i rodzin pogratulował młodym funkcjonariuszom podjęcia tak ważnej i odpowiedzialnej decyzji, podkreślił znaczenie słów roty ślubowania oraz życzył im zadowolenia i satysfakcji z pełnienia służby w naszej formacji. Obecny podczas uroczystości Dziekan Ewangelicki ks. płk SG Kornel Undas oraz Kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ks. ppor. SG Artur Suska udzielili błogosławieństwa ślubującym funkcjonariuszom. 12 lipca rozpoczną oni szkolenie podstawowe w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej, a po jego zakończeniu zasilą szeregi Placówek Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach oraz Rudzie Śląskiej.

Również w tym dniu funkcjonariusze, którzy w ostatnim czasie ukończyli szkolenie w zakresie szkoły chorążych otrzymali z rąk komendanta akty mianowania na stopień młodszego chorążego SG.

W Śląskim Oddziale Straży Granicznej w dalszym ciągu trwa nabór do służby. Rekrutacja prowadzona jest również do nowo powstałego Wydziału Zabezpieczenia Działań, gdzie preferowane będą osoby trenujące sztuki walki. Szczegóły dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej https://www.slaski.strazgraniczna.pl/