Śląsk ma projekt uchwały antysmogowej

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt uchwały antysmogowej. Już od września w regionie ma obowiązywać zakaz stosowania paliw złej jakości. Ograniczenia lub zakazy wynikające z założeń do projektu uchwały antysmogowej mają objąć całe województwo śląskie i obwiązywać w całym roku kalendarzowym. – Uchwała zostanie teraz poddana pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego – wyjaśnia marszałek Wojciech Saługa.
Marszałek zadeklarował również, że w przypadku kolejnych przekroczeń norm jakości powietrza Koleje Śląskie będą dostępne dla mieszkańców za darmo.
Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować od razu kocioł klasy 5.Ta regulacja będzie miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia wejścia w życie uchwały antysmogowej.