Sformułowane koncepcje budzą sprzeciw – sejmik o planie naprawczym

sejmik_glosowanie

foto: Tomasz Żak

Radni Sejmik Województwa Śląskiego przyjęli oświadczenie w sprawie planu naprawczego dla Kompanii Węglowej. Jednogłośnie wyrażono sprzeciw odnośnie założeń dokumentu. Powód? Konsekwencją likwidacji kopalń, będzie zwiększenie bezrobocia na Śląsku.

Marszałek – Wojciech Saługa – powiedział, że przy rozmowach o górnictwie należy przede wszystkim pod uwagę wziąć czynnik ludzki i miejsca pracy, o które należy zabiegać.

– Przedstawiony w ostatnich dniach Plan naprawczy dla Kompanii Węglowej S.A. wskazuje, iż jednym z kierunków restrukturyzacji polskiego górnictwa jest dalsza likwidacja kopalń. Jej oczywistym następstwem będzie zwiększenie poziomu bezrobocia na Śląsku i postępujące zubożenie mieszkańców naszego regionu. Tak formułowane koncepcje budzą sprzeciw – czytamy w oświadczeniu [cyt. za: slaskie.pl].