Sesja absolutoryjna w powiecie krapkowickim

Najpierw wotum zaufania, później absolutorium. Wczorajsza sesja rady powiatu krapkowickiego trwała ponad 5 godzin. Nie było to jednak spowodowane burzliwą dyskusją, a szerokim porządkiem obrad. W obu najważniejszych  z perspektywy zarządu powiatu głosowaniach nikt nie był przeciw.

– mówił podczas sesji starosta krapkowicki Maciej Sonik. W głosowaniu nad wotum zaufania wstrzymało się 6 radnych, w głosowaniu nad absolutorium 3.