Ścieki pod pełną kontrolą

Zakład Komunalny Głogówek ogłosił pierwsze zamówienia na dalszą modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków. W ubiegłym roku za 1,7 mln zł zmodernizowano podstawowe elementy części mechanicznej. W ciągu najbliższych miesięcy powstaną jej nowe obiekty. Zostanie też zmodernizowana dotychczasowa infrastruktura techniczna części biologicznej – w tym m.in. złóż biologicznych i gospodarki osadowej. Mówi burmistrz Głogówka Piotr Bujak.

Wykonawca zamontuje ponadto nową automatykę, wymieni instalacje elektryczne i oświetlenie.

Realizacja prac ma potrwać trzy miesiące. Warte ok. 7,7 mln zł zadanie w blisko połowie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dotychczasowa oczyszczalnia, wybudowana w 1995 roku i nieremontowana przez dziesięciolecia, była w katastrofalnym stanie technicznym. Inwestycja znacząco wpłynie na poprawę stanu wód powierzchniowych w gminie, zwłaszcza rzeki Osobłogi. Stworzy także możliwość podłączania do oczyszczalni kolejnych miejscowości w gminie Głogówek.