Sanepid wstrzymał pracę Przedszkola w Ocicach

Jedno z dzieci wysłanych do przedszkola w dzielnicy Ocice przebywało w ostatnim czasie z osobą objętą kwarantanną po powrocie z zagranicy. Rodzice pominęli ten fakt przy zgłaszaniu dziecka do placówki. Pomimo, że nikt z domowników nie ma objawów choroby, a sama kwarantanna osoby, która wróciła do Polski z zagranicy dobiega końca, służby sanitarne podjęły decyzję o czasowym zamknięciu placówki.

O zajściu została poinformowana Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Raciborzu. Po zbadaniu wszystkich okoliczności podjęto decyzję o zamknięciu przedszkola do końca bieżącego tygodnia (tj. do 15 maja), oraz skierowaniu wszystkich osób zamieszkałych z dzieckiem na badania na obecność koronawirusa. Po uzyskaniu wyników negatywnych placówka w dzielnicy Ocice zostanie ponownie otwarta.

Urząd miasta w Raciborzu przypomina, że rodzice wysyłający dzieci do przedszkola lub żłobka są zobowiązani do poinformowania personelu placówki o wszelkich przeciwwskazaniach pobytu dziecka. Samorząd miasta oraz dyrekcje przedszkoli i żłobka zapewniają ze swojej strony pełne przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Edukacji i Głównego Inspektora Sanitarnego. Przedszkola i żłobek ze względów bezpieczeństwa przyjmują ograniczoną liczbę dzieci, zostały wyposażone w ozonatory, dodatkowe środki higieny i ochrony osobistej (2.600 maseczek, 3.400 rękawiczek, fartuchy, przyłbice, termometry) oraz materiały do dezynfekcji.