Samorząd uczniowski wybrany

Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Kuźni Raciborskiej wybrana. Głosowanie poprzedziła kampania, podczas której kandydaci starali się pozyskać swoich wyborców, poprzez ciekawe pomysły. –Uważam, że kształtowanie w uczniach podstawy obywatelskiej już od najmłodszych lat jest bardzo ważnym elementem – tłumaczy Arkadiusz Mróz, nauczyciel.

Nową przewodnicząca Rady Uczniowskiej została Weronika Ogonowska.

Nad przebiegiem wyborów czuwała specjalnie powołana komisja wyborcza.