Samorząd nadal zamierza wspierać sportowców

W Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakrzowie w gminie Polska Cerekiew odbyła się 33. sesja Sejmiku Województwa Opolskiego z udziałem reprezentantów 23 związków i organizacji sportowych. Dyskutowano o sporcie, jego finansowaniu oraz wspieraniu talentów. – Sport pochłania bardzo dużo środków, jednak bardzo ważną kwestią są sprawy organizacyjne – tłumaczy Waldemar Filus, wiceprezes AZS Politechniki Opolskiej.

– Samorząd województwa opolskiego na różne formy wsparcia na zawodników, trenerów, klubów, stowarzyszeń i związków sportowych wydaje rocznie 5 mln złotych, co stanowi 2 proc. budżetu liczonego bez dotacji unijnych – informuje marszałek Andrzej Buła.

Marszałek zaapelował do środowisk sportowych o wypracowanie wspólnego apelu pod adresem Ministerstwa Sportu o przywrócenie poprzednich kwot dofinansowania. Kluby mają też w najbliższym czasie opowiedzieć się, jaki poziom kwalifikacji trenerskich chciałyby uzyskać. Pozwoli to przygotować ofertę szkoleniową.