Sąd zatwierdził układ w RAFAKO Engineering

Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji, w ramach prowadzonego w Spółce uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzyciele RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji, zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za zawarciem układu i kontynuowaniem działalności Spółki. Wynik głosowania potwierdził Nadzorca Układu, który stwierdził przyjęcie Układu a Spółka złożyła w Sądzie wniosek o zatwierdzenie Układu. Sąd postanowił zatwierdzić układ przyjęty przez wierzycieli spółki.

To bardzo dobra wiadomość dla Spółki i jej pracowników oraz kontrahentów. Także dla naszych wierzycieli. Kiedy postanowienie sądu się uprawomocni, wejdziemy w etap odzyskiwania naszej pozycji na rynku i pozyskiwania nowych zleceń – powiedział Łukasz Hołubowski, Prezes Zarządu RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji.

RAFAKO Engineering jest aktywnym graczem na rynku ropy i gazu ziemnego jak również serwisu urządzeń elektroenergetycznych i pozyskuje nowe zlecenia w tych obszarach.

Przejęliśmy pełne referencje wraz z zespołem po PBG oil & gas, a wraz z realizowanymi wspólnie z Rafako S.A. kontraktami w zakresie budownictwa energetycznego posiadamy unikalne na rynku polskim kompetencje oraz zespół ludzi z wieloletnim doświadczeniem. Zamierzamy to wykorzystać i zaistnieć na rynku, gdzie dziś wiele zleceń zdobywają firmy zagraniczne – dodał Łukasz Hołubowski, Prezes Zarządu RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Postępowanie układowe to pierwszy etap restrukturyzacji spółki i zdefiniowana od nowa jej modelu biznesowego – poinformował Marcin Jankowski, wiceprezes Zarządu RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji. – Wspólnie z Grupą RAFAKO porządkujemy sytuację w Spółce, w celu przygotowania jej do pozyskania inwestora zewnętrznego.

RAFAKO Engineering istnieje od 2007 roku. Spółka realizowała wiele dużych projektów w segmencie ropy i gazu oraz budownictwa energetycznego. Ostatnio była odpowiedzialna za rozruch nowego bloku 910 MW w Jaworznie, a obecnie zajmuje się m.in. pracami serwisowymi na tym projekcie. Prace rozruchowe obiektów energetycznych i serwisowanie ich, w tym regeneracja katalizatorów, będą obok segmentu ropy i gazu, główną linią biznesową RAFAKO Engineering.