Są zainteresowane firmy przebudową mostu w Krapkowcach

Magistrat w Krapkowicach do 9 lipca przedłuża przetarg na rewitalizację starego mostu i parku miejskiego w Otmęcie. Inwestycją zainteresowanych jest 5 firm, ale żadna do tej pory nie złożyła konkretnej oferty, były tylko zapytania o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg ogłoszono w ostatnich dniach maja. – Remont przeprowadzony ma być w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, przedsiębiorstwo na wykonanie zadania ma termin do 2021 roku – mówi zastępca burmistrza Andrzej Brzezina.

– Do inwestycji ma dołożyć się powiat krapkowicki – tłumaczy burmistrz Andrzej Kasiura.

Adaptacja przeprawy w Otmęcie pochłonie 15 milionów złotych.