Są środki dla OSP w powiecie kluczborskim

Powiat kluczborski rozdzielił tegoroczne granty dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

50 tysięcy złotych rozdysponowane zostanie wśród dziewięciu jednostek na terenie powiatu, a pozwoli ono przede wszystkim na zakup sprzętu i doposażenie jednostek.

Na wsparcie będą mogły liczyć między innymi straże w Skałągach, Bąkowie, Laskowicach i Bogacicach.