Są dowodem na to, że pomagać może każdy

wolontariat_1

Śniadania dla bezdomnych, zbiórki odzieży używanej, szkolenia nowych wolontariuszy. Od 2010 roku w Kuźni Raciborskiej działa Centrum Wolontariatu. Organizacja prężnie prowadzi kolejne akcje.

Centrum powstało na bazie projektu: “Bank Dobrych Serc”. Do działań początkowo zgłosiło się 260-ąt osób. Grupa stopniała do liczby kilkunastu wolontariuszy. Wszystko zaczęło się od marzenia, marzenia o pomaganiu – wspomina po latach Celina Nowakowska:

Marzenie się spełniło, powstało Centrum Wolontariatu. Później trzeba było szukać osób do pomocy. Obecnie Centrum zasila 17-stu wolontariuszy, którzy wybierają sobie prace. Są osoby, które pomogają chorej na stwardnienie rozsiane. Młodzi zapewniają towarzystwo samotnym, starszym osobom. Pomagają w codziennych, prostych czynnościach: zrobieniu zakupów, posprzątnia domu

Przy Centrum działa także samopomocowa grupa wsparcia dla kobiet. Prowadzi je osoba, która ma doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy w rodzinie. Ta działka organizauje kursy samoobrony dla kobiet. W drugą edycję włączyła się policja i ratownicy medyczni

Centrum wolontariatu to nie tylko pomoc w sferze socjalnej. Wolonatriusze udzielają sie także kulturalnie. Zobaczymy ich podczas akcji Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, podczas zbiórki na Wielką Orkiestrę i kwestujących na rzecz odbudowy cmentarnych zabytków.