Rzecznik radzi jak filtrować biura podróży, aby nie wpaść w tarapaty

Zagraniczne wojaże czas zacząć. Dlatego zapukaliśmy do biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Raciborzu i pytaliśmy o to, jak wybrać wakacje aby był to dla nas czas beztroski. Na co klienci muszą zwracać uwagę wybierając ofertę wakacyjnego wyjazdu? Co powinno wzbudzać naszą ostrożność. O tym opowiada Anna Szukalska. 

Na co trzeba zwrócić uwagę decydując się na dane biuro i daną ofertę?

Najlepiej wybierać biura podróży sprawdzone, duże biura. Istotne będą opinie osób, które korzystały już z usług takiego biura, opinie naszych znajomych oraz opinie wyrażone na forach internetowych. W sytuacji, kiedy te opinie są w większości złe i wtedy, kiedy w ofercie pojawia się rażąco niska cena no to już powinno wzbudzić naszą ostrożność (…).

Możemy to sprawdzić zarówno na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki na www.turystyka.gov.pl, możemy też zasięgnąć telefonicznej informacji w departamencie turystyki lub w urzędzie marszałkowskim właściwym dla danego biura podróży. W sytuacji, kiedy dany podmiot nie istnieje w tym rejestrze – rozsądnym byłoby powstrzymanie się od zawarcia z nim umowy. Może to uchronić konsumenta przez zawarciem umowy z nierzetelnym przedsiębiorcą.

Co zrobić w sytuacji, kiedy pojawiają się komplikacje?

Jeśli stwierdzimy, że jesteśmy niezadowoleni, a warunki które zastaliśmy na miejscu nie są zgodne z tymi, które wynikają z naszej umowy – powinniśmy to niezwłocznie zgłosić zarówno do organizatora wycieczki, czyli do biura podróży. Dobrze byłoby też mieć ze sobą kopię umowy, bo tam mamy zawarte dane: kogo powiadomić, w jakim terminie i pod jakim numerem telefonu.

Czasami mamy zastrzeżenia do hotelu, w którym uczestniczą osoby nie tylko z naszego biura podróży. To ma istotne znaczenie w sytuacji, kiedy biuro nie uzna naszych roszczeń (…). Należy też mieć na uwadze to, że jeśli zgłosimy reklamację w czasie wycieczki, to termin 30 dni na odpowiedź liczyć się będzie dopiero po zakończeniu wyjazdu.

Biuro, które ogłasza upadłość ma obowiązek sprowadzić klientów do kraju i wypłacić im odszkodowanie za niezrealizowaną część wakacji. Również te osoby, które wpłaciły zaliczkę – im też należy się zwrot. Pośrednikiem w realizacji tego są urzędy marszałkowskie według miejsca siedziby danego biura podróży. To one dokładają starań, żeby jak najszybciej sprowadzić turystów pozostawionych poza granicami kraju. Oprócz wpisu do rejestru, każde biuro ma obowiązek posiadania gwarancji bankowej czy też ubezpieczeniowej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Raciborzu przyjmuje w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, wtorki od 12:00 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00. Porady rzecznika mogą się przydać nie tylko w kwestiach dotyczących wakacji, ale i innych konsumenckich sytuacjach, np. przy reklamacjach.