Rybnik zwróci mniej za wyrobiska

Rybnik zaoszczędzi około 22 mln zł z tytułu tzw. podatku od wyrobisk górniczych. Od wielu lat część gmin górniczych – w tym Rybnik – mierzy się z problemem konieczności zwrotu płaconego przez kopalnie tzw. podatku od wyrobisk górniczych. – Konieczność zwrotu przez gminy tego podatku to wynik niejasnych przepisów dotyczących kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości tzw. wyrobisk górniczych – informuje Agnieszka Skupień urzędu miasta w Rybniku.

Dla gminnych budżetów to znaczne kwoty.

Konieczność zwrotu tzw. podatku od wyrobisk górniczych i wypłaty oprocentowania jest konsekwencją uchwały podjętej przez Naczelny Sąd Administracyjny w lutym 2018 roku.

Warto również zwrócić uwagę, że przepis definiujący przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości w odniesieniu do spornych budowli, pomimo podejmowania wielu prób jego doprecyzowania nie został zmieniony. Spory trwają nadal, a zawarta przez Miasto ugoda pozwoliła zminimalizować skutki finansowe nieprecyzyjnych przepisów prawa.