Rybnik: Zamów tabliczkę na swój dom

W punkcie halo!Rybnik można zamawiać tabliczki adresowe na swoją posesję. Tabliczki zaprojektowane w ramach Systemu Informacji Miejskiej, dostępne są w trzech wymiarach. – Na tabliczce znajduje się numer, nazwa ulicy oraz logo heraldyczne Rybnika – tłumaczy rzecznik prasowy prezydenta miasta Agnieszka Skupień.

Tabliczka wykonana jest z emalii, z której znana była rybnicka huta Silesia. Dołączona do niej jest małoinwazyjna ramka montażowa, która ułatwi jej pozycjonowanie na elewacji, murze lub płocie. Całość nawiązuje do historii Rybnika.

Konieczność posiadania tabliczki z numerem domu reguluje polskie prawo, a konkretnie – ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku. Zgodnie z art. 47b. ust. 1 tej ustawy. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.