Rybnik z nagrodą konkursu “Eco-Miasto”

Rybnicki magistrat został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Eco-Miasto, popularyzującym ideę zrównoważonego rozwoju miast.

W zasadzie to nagrodzono nasze plany na przyszłość – przyznaje Agnieszka Skupień z rybnickiego Urzędu Miasta.

Kapituła wyłoniła 9 laureatów w pięciu kategoriach. Rybnik otrzymał nagrodę w kategorii Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców.