Rybnik stara się o dofinansowanie do budowy drogi regionalnej Racibórz-Pszczyna

Za kilka miesięcy okaże się, czy powstanie kolejny rybnicki odcinek Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna. Miasto złożyło wniosek o dotację na jego budowę w ramach zadań obwodnicowych dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowity koszt budowy 4,12 km odcinka drogi od węzła Wodzisławskiego na DK78 do ronda na ul. Sportowej to 200 mln zł. Ewentualne dofinansowanie pokryłoby połowę tej kwoty. Dalszy fragment otwartej w kwietniu 2020 roku Drogi Regionalnej, stanowi końcowy element docelowego układu drogowego, jakim jest nowa DW 935 od autostrady A1 do granic Rybnika z Rydułtowami. Zadanie obejmuje budowę jednego bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu z ul. Grota-Roweckiego oraz jedno skrzyżowanie typu rondo na skrzyżowaniu z ul. Sportową, a także budowę 4 obiektów mostowych, umożliwiających trasie przekraczanie innych dróg oraz obsługę węzła. Wykonane zostaną również inne prace, związane z budową nowego śladu drogi, takie jak oświetlenie, odwodnienie, przebudowa i budowa sieci uzbrojenia terenu. Ponadto, w ramach inwestycji zostaną wykonane elementy ograniczające negatywny wpływ inwestycji na środowisko np. ekrany akustyczne, nasadzenia zieleni kompensacje przyrodnicze, przejścia dla zwierząt, odpowiednie zabezpieczenie drogi przed zwierzętami. Planowana realizacja tej inwestycji to lata 2022-2024. Rozstrzygnięcie konkursu, w którym Rybnik ubiega się o dofinansowanie powinno nastąpić  za 3-4 miesiące.

Przypomnijmy, że umowa na budowę drogi „Racibórz – Pszczyna” na odcinku przebiegającym przez Rybnik podpisana została 25 kwietnia 2017 roku. „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (etap I do IV) w Rybniku i Żorach oraz budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od ul. Obwiednia Południowa w Rybniku do Węzła Śródmiejskiego”, bo tak brzmi pełna nazwa inwestycji, zakończyła się z końcem 2019 roku. Drogę oddano do użytku 10 kwietnia 2020 roku.

Projektowanie, liczne konsultacje, zabieganie o dofinansowanie, wreszcie sama budowa – ten wieloletni proces inwestycyjny zaowocował wreszcie finałem, w postaci przeszło 10-kilometrowej, obwodnicy Rybnika. Obwodnicy, którą sprawnie przemieścimy się na przeciwległy kraniec miasta – od drogi krajowej 78, aż po autostradę A1. Łączna wartość projektu to przeszło 475 mln zł, ale blisko  290 mln zł z tej kwoty to najwyższe w historii miasta dofinansowanie z funduszy europejskich.