Rybnik stanie się centrum innowacyjności w przemyśle?

Przy rybnickiej filii Politechniki Śląskiej ma powstać Centrum Projektowe Fraunhofera – będzie ono działać w ścisłej współpracy z niemieckim Instytutem Fraunhofera, największą w Europie organizacją zajmującą się nowoczesnymi technologiami i wdrażaniem ich w przemyśle. Jako region wiążemy z tym projektem spore nadzieje – mówił tuż przed podpisaniem listu intencyjnego w tej sprawie wicemarszałek województwa śląskiego, Wojciech Kałuża.

Powstanie tego centrum to również duża szansa dla środowisk naukowych z terenu Subregionu Zachodniego i całego województwa – przyznawał rektor Politechniki Śląskiej, profesor Arkadiusz Mężyk.

Podpisanie listu intencyjnego otwiera przed Politechniką Śląską drogę do ustalenia szczegółów współpracy z niemieckim instytutem.