Rybnik przedłuża nabór do programu “Stop smog”

Rybnik ogłasza dodatkowy nabór do programu Stop Smog.

W jego ramach osoby o niższych dochodach mogą ubiegać się o miejskie dofinansowanie do wymiany nie ekologicznego źródła ciepła. Wnioski można składać osobiście w rybnickim magistracie, we czynnym cała dobę wrzutomacie lub za pośrednictwem poczty.

Termin mija 31 sierpnia.