Rybnik: Posiłki dla bezdomnych w innym miejscu

Od piątku (03.04) ciepłe posiłki dla osób bezdomnych w Rybniku będą wydawane na placu przy ul. Hallera – obok parkingu wielopoziomowego, a nie jak dotychczas – w „Parku na Górce”.
Zmiana miejsca podyktowana jest wprowadzeniem przez rząd RP dalszych ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, to jest zamknięciem kolejnych przestrzeni publicznych, w tym parków.

Posiłki dla osób bezdomnych w nowym miejscu będą wydawane na tych samych zasadach co do tej pory, tj. codziennie o godzinie 11:00 z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Inicjatorem akcji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, a jej partnerami rybnickie schroniska dla osób bezdomnych oraz Straż Miejska w Rybniku.
Partnerzy akcji:

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
• Straż Miejska w Rybniku
• Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Przegędzy – Koło Rybnickie
• Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne – Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu
• Stowarzyszenie im. św. Jana Pawła II- Pomoc Potrzebującym w Rybniku.