Rybnik podsumował Akcję Zima

Przeszło 1 mln zł kosztowało Rybnik tegoroczne zimowe utrzymanie dróg. Ostatnia tak kosztowna Akcja Zima zdarzyła się na przełomie 2012/2013.  – Coroczne koszty Akcji Zima zależą od czasu jej trwania, ilości opadów, potrzeby użycia sprzętu, materiału i zaangażowania pracowników, mierzących się ze  skutkami zimowej pogody – tłumaczy Agnieszka Skupień, rzecznik prasowy prezydenta.

Dla  porównania w latach ubiegłych były to 64 tys. złotych. Akcja zimowa na drogach gminnych i lokalnych nie obejmuje terenów, których właścicielami są podmioty takie jak: spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, obiekty kulturalno-oświatowe i zakłady pracy oraz właściciele prywatnych dróg.